dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bien dang cua than mien phi,tai lieu Bien dang cua than mien phi,bai giang Bien dang cua than mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/6/2012 3:48:42 PM
Filesize: 3.52 M
Download count: 316
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
SINH
HỌC
6
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
ĐẾN DỰ GIỜ
TIẾT
GV
TRẦN
THỊ
CẨM
ANH
_Em hãy mô tả lại thí
nghiệm trên?
_Thí nghiệm trên nói
lên điều gì?
KIỂM TRA BÀI CŨ
Bóc bỏ một khoanh vỏ của một cành cây.Sau một tháng mép vỏ ở phía trên phình to ra.
Khi bóc vỏ là bóc luôn cả mạch rây.Vì vậy các chất hữu cơ vận chuyển qua mạch rây bị ứ lại ở mép trên lâu ngày làm cho mép trên phình to ra ( nhiều chất dinh dưỡng ) → Chất hữu cơ được vận chuyển từ lá đến thân nhờ mạch rây.
TRẢ LỜI
Bài 18 - Tiết 18
BIẾN DẠNG CỦA THÂN
Bài 18:BIẾN DẠNG CỦA THÂN
I.Quan sát một số loại thân biến dạng
1.Quan sát các loại củ chứng tỏ chúng là thân
Củ su hào
Củ gừng
Củ khoai tây
Củ dong ta
Quan sát các loại củ
sau ,tìm đặc điểm
chứng tỏ chúng là thân ?
Củ su hào
Củ dong ta
Củ khoai tây
Củ gừng
Vì chúng
đều có
Chồi ngọn,
Chồi nách,

Trên
mặt
đất,
dạng
củ
Dưới
mặt
đất ,
dạng
rễ
Dưới
mặt
đất ,
dạng
củ
Vị trí ,
hình dạng
của thân
biến dạng?
Dưới
mặt
đất ,
dạng
rễ
1.Quan sát các loại củ chứng tỏ chúng là thân
Củ dong ta
Củ gừng
Đều có thân rễ
dưới mặt đất
1.Quan sát các loại củ chứng tỏ chúng là thân
Quan sát củ dong ta,
củ gừng.Tìm những đặc
điểm giống nhau giữa chúng ?
Củ su hào
Củ khoai tây
-Giống nhau:Đều
có chồi ngọn,
chồi nách,lá
Khác nhau
Mọc trên mặt đất
Mọc dưới mặt đất
1.Quan sát các loại củ chứng tỏ chúng là thân
Quan sát củ su hào,
củ khoai tây,tìm
những điểm giống nhau
và khác nhau giữa chúng ?
Đọc TT Å SGK cho biết:
-Thân củ có đặc điểm gì?chức năng của thân củ đối với cây?VD?
-Thân rễ có đặc điểm gì?chức năng của thân rễ đối với cây?VD?
Thảo luận nhóm
1.Quan sát các loại củ chứng tỏ chúng là thân
* Thân củ : to, tròn giống củ.Nằm trên
hay dưới mặt đất.Chứa chất dự trữ
* Thân rễ : Giống rễ, nằm trong đất.
Chứa chất dự trữ
MỘT SỐ THÂN CỦ
CỦ
KHOAI
TÂY
CỦ
DỀN
CỦ
SU
HÀO
CỦ
NĂNG
MỘT SỐ
THÂN RỄ
NGHỆ
GỪNG
GIỀNG
DONG TA
CỦ CHUỐI
Thân mọng nước
Gai do lá biến thành
2.Quan sát thân cây xương rồng
Bài 18:BIẾN DẠNG CỦA THÂN
Quan sát cây xương rồng:
Chú ý thân,gai của cây
xương rồng có đặc điểm gì ?
CÂY
XƯƠNG
RỒNG
I.Quan sát một số loại thân biến dạng
Lấy que nhọn chọc vào
thân cây xương rồng.
Em có nhận xét gì?
Có nước
màu trắng
chảy ra
2.Quan sát thân cây xương rồng
XƯƠNG RỒNG
- Thân cây xương rồng mọng nước có tác
dụng gì ? Chúng thường sống ở đâu ?
- Kể tên một số cây mọng nước mà
em biết ?
2.Quan sát thân cây xương rồng
-Cây mọng nước thường
sống nơi khô hạn.
-Dự trữ nước và tham
gia quang hợp.
MỘT SỐ THÂN MỌNG NƯỚC
XƯƠNG RỒNG
CÀNH GIAO
RAU
CÀNG
CUA
Thân biến dạng
thân rễ:gừng,dong,nghệ...
thân củ:su hào,khoai tây...
Ghi vào vở
Bài 18:BIẾN DẠNG CỦA THÂN
I.Quan sát một số loại thân biến dạng
Thân mọng nước,
thường sống nơi khô hạn :
Xương rồng, cành giao...
Bài 18:BIẾN DẠNG CỦA THÂN
I.Quan sát một số loại thân biến dạng
II.Đặc điểm,chức năng của thân biến dạng.
-Hãy liệt kê những đặc điểm của các loại thân biến dạng vào bảng dưới đây
-chọn những từ sau đây để gọi đúng tên những thân biến dạng đó: Thân củ,thân rễ,thân mọng nước
Thảo luận nhóm
Đặc điểm,chức năng của một số loại thân biến dạng
STT
1
2
3
4
5
Tên cây
Củ khoai
tây
Củ su
hào
Củ gừng
Xương
rồng
Củ
dong ta
Thân củ phình to,
nằm trên mặt đất
Đặc điểm của
thân biến dạng
Chức năng
đối với cây
Tên thân
biến dạng
Chứa chất
dự trữ
Thân củ
Thân củ phình to,
nằm dưới mặt đất
Chứa chất
dự trữ
Thân củ
Thân giống rễ
phình to,nằm trong đất
Thân giống rễ
phình to,nằm trong đất
Thân mọng nước,mọc
trên mặt đất,màu
xanh lục
Chứa chất
dự trữ
Thân rễ
Chứa chất
dự trữ
Thân rễ
Dự trữ nước
và quang hợp
Thân mọng
nước
Ghi vào vở
CỦNG CỐ
Hãy ghép đôi cột A và cột B cho phù hợp
A:Tên cây
B: Tên thân biến dạng
C: Trả lời
1.Rau càng cua
2.Cây khoai tây
3.Cây su hào
4.Cây nghệ
a.Thân củ nằm trên mặt đất
b.Thân mọng nước
c.Thân rễ trong đất
d.Thân củ trong đất
1b
2d
4c
3a
DẶN DÒ
Học bài theo câu hỏi
ôn tập từ bài 1đến
bài 18 chuẩn bị ôn
tập kiểm tra 1tiết
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT !