dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Ngày 02/02/2012 Nhằm tổ chức các hoạt động phong trào vui chơi cho học sinh chào mừng năm mới 2013, Trường THCS Vọng Đông long trọng tổ chức Vòng Chung Kết Hội Thi Ca Múa Nhạc Cấp Trường năm học 2012 - 2013. Đến tham dự đêm văn nghệ có lãnh đạo Phòng GD-ĐT, lãnh đạo 2 xã Vọng Đông - Mỹ Phú Đông, Ban giám hiệu các trượng bạn trong huyện,cac mạnh thường quân, phụ huynh học sinh các lớp và đông đảo học sinh nhà trường đến dự. Qua Hội thi nhà trường đã kêu gọi sự đóng góp của các mạnh thường quân, giáo viên, phụ huynh và học sinh. Nhà trường xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình đóng góp của quý mạnh thường quân.

STT  PHHS  HỌ & TÊN M T Q LỚP  SỐ TIỀN  TỔNG CỘNG 
1 Hiệu trưởng Nguyễn Anh Tuấn    200,000  
2 Phó hiệu trưởng Nguyễn Hoàng Trương   200,000  
3 Giáo viên Quách Văn Trạc    200,000  
4 Giáo viên Huỳnh Thanh Hoàng   200,000  
5 Giáo viên Ngô Thị Mỹ Linh   100,000  
6 Giáo viên Nguyễn Thu Lan   50,000  
7 Giáo viên Võ Ngọc Minh    100,000  
8 Giáo viên Huỳnh Ngọc Vũ    100,000  
9 Giáo viên Trần Văn Ngọc   100,000  
10 Giáo viên Phan Thị Thảo    100,000  
11 Giáo viên Nguyễn Thanh Dũng    50,000  
12 Giáo viên Trần Tường Lãm   100,000  
13 Giáo viên Huỳnh Hoàng Ca   100,000  
14 Giáo viên Thái Ngọc Diên   100,000  
15 Giáo viên Huỳnh Thị Hồng Cúc   100,000  
16 Giáo viên Trần Thị Cẩm Anh    50,000  
17 Giáo viên Nguyễn Văn Trí + Lê Kim Trang    100,000  
18 Giáo viên Nguyễn Thị Ấm    100,000  
19 Giáo viên Đặng Thị Cẩm Nhung    100,000  
20 Giáo viên Nguyễn Thanh Loan    100,000  
21 Giáo viên Lê Hữu Nghĩa    100,000  
22 Giáo viên Võ Hồng Nhựt    100,000  
23 Giáo viên Trần Thị Thum   50,000  
24 Giáo viên Lê Hồng Vũ   100,000  
25 Giáo viên Bùi Phước Lành (THCS Nguyễn Công Trứ )    200,000  
26 Giáo viên Lê Thị Thùy Linh   100,000  
27 Giáo viên Võ Hoàng Bá   100,000  
28 Nhân viên Nguyễn Thị Thanh Trúc    100,000  
29 Nhân viên Nguyễn Ngọc Duyên    50,000  
30 Nhân viên Phạm Văn Bá    100,000  
31 Nhân viên Khưu Thị Mộng Các   50,000  
32 Mạnh thường quân Anh 6 Tây (Sơn Thành- VĐ)   100,000  
33 Mạnh thường quân Anh Mênh (Sơn Thành- VĐ)   200,000  
34 Mạnh thường quân Anh Bảy (Vĩnh Phú - T Sơn)    100,000  
35 Mạnh thường quân Anh Nhã (Sơn Tân- VĐ)   200,000  
36 Mạnh thường quân Anh Hai (Vĩnh Phú - TS)   100,000  
37 Mạnh thường quân Anh Hùng (Sơn Tân- VĐ)    100,000  
38 Mạnh thường quân Anh Dũng (Sơn Tân- VĐ)      30 ký gạo
39 Mạnh thường quân Anh Hùng - TT Óc Eo    500,000  
40 Mạnh thường quân Bảo Hiểm TPI( Bđiện)    200,000  
41 Mạnh thường quân CĐGD Thoại Sơn   300,000  
42 Mạnh thường quân Trường THCS Vĩnh Chánh    200,000  
43 Mạnh thường quân Trường THCS TT Núi Sập   200,000  
44 Mạnh thường quân Chú 3 (Ba Cô Ấm)   100,000  
45 Mạnh thường quân Anh Ngô Kim Tiền (Thoại Giang)   200,000  
46 Mạnh thường quân Anh Sứ (PH Cô Oanh)   200,000  
47 Mạnh thường quân Anh Thịnh (Cơ sở bánh kẹo Thạch Thảo)   100,000  
48 Mạnh thường quân Trường THCS Tây Phú   500,000  
49 Mạnh thường quân Trường Tiểu Học Mỹ Phú Đông   200,000  
50 Mạnh thường quân Anh Dương (Trưởng Ấp Sơn Tân)   200,000  
51 Mạnh thường quân Anh Hiếu (Vọng Đông)   100,000  
52 Mạnh thường quân Anh 3 Đẳng (VLXD)   100,000  
53 Mạnh thường quân Anh 6 Dòng ( Tân Mỹ - MPĐ)   200,000  
54 Mạnh thường quân Trường Tiểu Học C Vọng Đông   200,000  
55 Mạnh thường quân Trường MG Mỹ Phú Đông   100,000  
56 Mạnh thường quân Anh Trực Em (Tân Phú - MPĐ)   100,000  
57 Mạnh thường quân Trường MG Vọng Đông   200,000  
58 Mạnh thường quân Anh Trần Ngọc Minh (MPĐ)   100,000  
59 Mạnh thường quân Thầy Ngan Minh Nhơn (Núi Sập)   500,000  
60 Mạnh thường quân Anh Đủ Tiệm Vàng Mỹ Tiên   300,000  
61 Mạnh thường quân Ban Ấp Tân Đông - MPĐ   100,000  
62 Mạnh thường quân Anh Thật (Sơn Tân - VĐ)   100,000  
63 Mạnh thường quân Trường THCS Nguyễn Công Trứ   200,000  
64 Mạnh thường quân Anh Tám Tiệm Vàng Hồng Loan   200,000  
65 Mạnh thường quân Anh Mạnh VLXD   1,000,000  
66 Mạnh thường quân Anh Tùng (Óc Eo)   50,000  
67 Mạnh thường quân Thầy Võ Thanh Phong (TPT Nguyễn Công Trứ)   100,000  
68 Mạnh thường quân Anh Nhàn (Tân Phú - MPĐ)   100,000  
69 Mạnh thường quân Anh Sáu Vùng (PH Em Đặng)   100,000  
70 Mạnh thường quân Trường THCS Bình Thành   500,000  
71 Mạnh thường quân Anh Hiển (PH Nhật Hào)   200,000  
72 Mạnh thường quân Anh Đô (Sơn Tân - VĐ)   200,000  
73 Mạnh thường quân Anh Út Tol   200,000  
74 Mạnh thường quân Công An Xã Vọng Đông   200,000  
75 Mạnh thường quân Xã Đội Xã Vọng Đông   200,000  
76 Mạnh thường quân Quỹ Tín Dụng Vọng Đông   1,000,000  
77 Mạnh thường quân Quán Café Hạnh   200,000  
78 Mạnh thường quân Chú Thiếm Tám - PH Thầy Minh   300,000  
79 Mạnh thường quân Bác Tám Hóa (Sơn Thành)   800,000  
80 Mạnh thường quân Anh Toản Cửa Sắt (Sơn Tân)   200,000  
81 Mạnh thường quân Anh Vũ (Trang Trí Nội Thất)   200,000  
82 Mạnh thường quân Anh Minh Căn Tin   200,000  
83 Mạnh thường quân Anh Chín Thọ (Nhà máy xây lúa Trường Thọ)   2,000,000  
84 Phụ huynh học sinh Bùi Thị Thanh Tú 6A1 100,000  
85 Phụ huynh học sinh Nguyễn Thị Bích Phượng 6A2 20,000  
86 Phụ huynh học sinh Lê Quốc Khánh 6A2 50,000  
87 Phụ huynh học sinh Huỳnh Thanh Hòa 6A2 100,000  
88 Phụ huynh học sinh Nguyễn Thị Kha My 6A2 40,000  
89 Phụ huynh học sinh Kiều Chí Minh 6A2 50,000  
90 Phụ huynh học sinh Nguyễn Như Quỳnh 6A3 100,000  
91 Phụ huynh học sinh Lê Toàn Thắng 6A3 50,000  
92 Phụ huynh học sinh Lại Thị Thanh Thảo 6A3 100,000  
93 Phụ huynh học sinh Nguyễn Kim Nhi 6A4 50,000  
94 Phụ huynh học sinh Chế Thị Minh Thư 6A4 100,000  
95 Phụ huynh học sinh Nguyễn Duy Khanh 6B1 50,000  
96 Phụ huynh học sinh Trần Văn Phú 6B1 20,000  
97 Phụ huynh học sinh Võ Khánh Băng 6B1 100,000  
98 Phụ huynh học sinh Phan Thị Diễm Thúy 6B2 50,000  
99 Phụ huynh học sinh Đào Thanh Toàn 6B2 100,000  
100 Phụ huynh học sinh Trần Thị Kim Ngân 6B2 100,000  
101 Phụ huynh học sinh Trần Cẩm Tú 6B2 100,000  
102 Phụ huynh học sinh Trần Thị Kim Tỏa 6B2 50,000  
103 Phụ huynh học sinh Huỳnh Châu Lan Tường 6B2 100,000  
104 Phụ huynh học sinh Châu Hoàng Thọ 7A1 50,000  
105 Phụ huynh học sinh Nguyễn Thị Thảo Nhi 7A1 100,000  
106 Phụ huynh học sinh Giang Nhật Tiến 7A1 200,000  
107 Phụ huynh học sinh Trần Minh Nhật 7A2 50,000  
108 Phụ huynh học sinh Nguyễn Hoài Phong 7A2 10,000  
109 Phụ huynh học sinh Nguyễn Minh Tâm 7A2 100,000  
110 Phụ huynh học sinh Đinh Thị Khánh Ly 7A2 100,000  
111 Phụ huynh học sinh Trần Quốc Thắng 7A2 30,000  
112 Phụ huynh học sinh Nguyễn Thị Mỹ Chi 7A3 100,000  
113 Phụ huynh học sinh Cao Thị Cẩm Hường 7A3 50,000  
114 Phụ huynh học sinh Đỗ Thị Kim Anh 7A3 100,000  
115 Phụ huynh học sinh Nguyễn Thị Ngọc Trinh 7A3 50,000  
116 Phụ huynh học sinh Nguyễn Thị Xuân Mai 7A3 100,000  
117 Phụ huynh học sinh Dương Hữu Lý 7A3 200,000  
118 Phụ huynh học sinh Nguyễn Thị Diệu Minh 7A3 100,000  
119 Phụ huynh học sinh Nguyễn Hữu Luân 7A3 200,000  
120 Phụ huynh học sinh Nguyễn Minh Tâm  7B1 350,000  
121 Phụ huynh học sinh Nguyễn Văn Thành  7B1 10,000  
122 Phụ huynh học sinh Trần Văn Hòa  7B1 10,000  
123 Phụ huynh học sinh Nguyễn Thành Trung 7B1 10,000  
124 Phụ huynh học sinh Trần Triệu Vĩ 7B1 10,000  
125 Phụ huynh học sinh Trần Thị Cẩm Tiên  7B1 20,000  
126 Phụ huynh học sinh Nguyễn Thành Long 7B1 50,000  
127 Phụ huynh học sinh Lê Thị Loan 7B1 5,000  
128 Phụ huynh học sinh Phan Thị Vàng 7B1 10,000  
129 Phụ huynh học sinh Nguyễn Thùy Linh 7B1 30,000  
130 Phụ huynh học sinh Võ Văn Hồ 7B1 50,000  
131 Phụ huynh học sinh Bùi Minh Phương 7B1 50,000  
132 Phụ huynh học sinh Nguyễn Thị Tuyết Trinh 7B1 100,000  
133 Phụ huynh học sinh Phan Thị Kim Chi  7B2 50,000  
134 Phụ huynh học sinh Nguyễn Dương Bảo Nhi 8A1 200,000  
135 Phụ huynh học sinh Quách Thuần Minh Trí  8A2 300,000  
136 Phụ huynh học sinh Thái Hoàng Vũ 8A2 50,000  
137 Phụ huynh học sinh Nguyễn Thị Hồng Loan 8A3 50,000  
138 Phụ huynh học sinh Trần Hữu Lộc 8A3 150,000  
139 Phụ huynh học sinh Nguyễn Chí Phước 8A3 100,000  
140 Phụ huynh học sinh Quách Huy Thông 8A3 300,000  
141 Phụ huynh học sinh Trần Thị Hải Vân 8B2 100,000  
142 Phụ huynh học sinh Đoàn Nhật Hào 9A1 100,000  
143 Phụ huynh học sinh Lê Thị Bé Xuân 9A1 50,000  
144 Phụ huynh học sinh Nguyễn Đặng Huyền Trân 9A1 100,000  
145 Phụ huynh học sinh Nguyễn Thị Ngọc Huệ 9A1 200,000  
146 Phụ huynh học sinh Trần Thị Bình Nhi 9A2 100,000  
147 Phụ huynh học sinh Nguyễn Thị Kim Phương 9A3 100,000  
148 Phụ huynh học sinh Nguyễn Thị Vàng 9A3 100,000  
149 Phụ huynh học sinh Trần Hồng Kha 9A3 200,000  
150 Phụ huynh học sinh Bùi Thị Phượng Hằng 9A3 100,000  
151 Phụ huynh học sinh Nguyễn Tuyết Cầm 9A4 100,000  
152 Phụ huynh học sinh Nguyễn Thị Hồng Tươi 9A4 50,000  
153 Phụ huynh học sinh Lê Thị Như Thắm 9A4 50,000  
154 Phụ huynh học sinh Lê Tấn Phát 9A4 100,000  
155 Phụ huynh học sinh Lê Thị Tuyết Nhung 9A4 30,000  
156 Phụ huynh học sinh Trần Thanh Nga 9A4 100,000  
157 Phụ huynh học sinh Lê Văn Khánh 9A4 50,000  
158 Phụ huynh học sinh Nguyễn Minh Thức 9A4 100,000  
159 Phụ huynh học sinh Đỗ Quốc Chí 9A4 50,000  
160   Bán vé   1,350,000  
    25,255,000