dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Lịch công tác tuần 27 mien phi,tai lieu Lịch công tác tuần 27 mien phi,bai giang Lịch công tác tuần 27 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/9/2014 8:00:57 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD VÀ ĐT THOẠI SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS VỌNG ĐÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27
(Từ ngày 10/03/2014 đến 15/03/2014)

Những công việc trọng tâm tuần 27:
- Tham dự các buổi họp, chuyên đề và thao giảng HĐBM theo kế hoạch của PGD.
- Kiểm tra nội bộ, thanh tra hoạt động nhà giáo theo kế hoạch: Hường, Ngọc, Oanh (BGH, TT).
- Kiểm duyệt Sổ chủ nhiệm, GVCN nhận lại sổ ngày 12/03/2014 (BGH)
- Kiểm tra thực hiện sổ điểm cá nhân, sổ điểm lớn và sổ đầu bài.
- Theo dõi sĩ số, vận động học sinh trở lại lớp (BGH, Đảng viên, GVCN, GVBM).
- GVCN: Tiếp tục thăm viếng gia đình học sinh (khó khăn, chưa mua BHYT, nguy cơ bỏ học, học lực yếu, cá biệt) theo đúng kế hoạch 50% gia đình học sinh. GVCN ghi nhận vào sổ chủ nhiệm (phần ghi chép của GVCN) tên PHHS của em nào, nội dung trao đổi, PHHS ký tên để làm minh chứng.
- Dự giờ thăm lớp, kiểm tra chuyên đề đột xuất (BGH)
- Dự thi HSG cấp tỉnh ngày 16/03/2014 (Nhung, Nghĩa, Cúc và 04 học sinh)
- Thực hiện dạy thêm cho học sinh các khối đúng quy định (GVBM, BGH)
- Chuẩn bị hồ sơ đón Đoàn kiểm tra hành chính - chuyên môn của Phòng GD và ĐT theo kế hoạch từ ngày 10/03/2014
- Chuẩn bị hồ sơ đón Đoàn kiểm tra công tác học sinh – sinh viên của Sở GD và ĐT An Giang ngày 25/03/2014 (BGH, Đoàn - Đội, TT Tổ thể dục)
- Phát động phong trào “Tặng kỹ vật cho trường” (TPT, GVCN)


HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Anh Tuấn